DSFV

Dansk Selskab For Vestibulogi

Dansk Selskab For Vestibulogi

Årsmøde 2019


Temaet for årsmødet 2019 er Akut Vestibulært Syndrom.

Professor Herman Kingma fra Maastricht University i Holland kommer og holder et oplæg om akut vestibulært syndrom samt fortæller om de nyeste fremskridt indenfor vestibular implants.

Program


09.00-09.25: Registrering og kaffe
09.25-09.30: Velkomst og præsentation af udstillere, JJ
09.30-10.30: Akut vestibulært syndrom (AVS), Professor Herman Kingma, Maastricht
10.30-11.00: Pause + udstillere
11.00-12.00: Nyeste forskning omkring vestibulopati, herunder vestibulære implantater, Professor Herman Kingma, Maastricht
12.00-12:45: Frokost + udstillere
12:45-13:15: Akut vestibulært syndrom (AVS), neurolog Klaus Hansen, Rigshospitalet
13:15-13:45: Paneldiskussion AVS, Klaus Hansen & Herman Kingma
13:45-14:00: Generalforsamling, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer
14:00-14:30: Pause + udstillere
14:30-15:30: Frie foredrag (4 stk)
15:30-15.45: Prisoverrækkelse og afslutning, JJ

0ral præsentation

Der inviteres igen i år til indsendelse af frie foredrag. Der er priser til de bedste præsentationer.

Abstract sendes til Dan Dupont Hougaard: d.hougaard@rn.dk

Deadline d. 24. oktober 2019

Benyt venligst nedenstående skabelon til udarbejdelse af abstract.

Abstract instruktioner

  1. Abstracts kan indsendes på dansk eller engelsk
  2. Abstract må højst indeholde 250 ord
  3. Titel må højst indeholde 30 ord, undgå forkortelser
  4. Forfattere: Forbogstav i fornavn efterfulgt af efternavn. Alle forfattere nævnes. Ingen titler nævnes.
  5. Institution: Afdeling og institution for hver forfatter angives. Ved flere forskellige benævnes 1., 2., 3. mv. som sættes i parentes efter efternavn. F.eks S Hansen (1)
  6. Tekst: Anvend disse fire overskrifter (Introduktion, Metode, Resultater og Diskussion)

Tilmelding til årsmødet

Tilmeldingsfrist d. 23/10 2019

Pris for årsmødet er:

800,- for medlemer
1.000,- for ikke-medlemer

Tilmelding foregår ved indbetaling til konto nr: 6771 6580684

Bliv medlem af DSFV ved tilmelding på læger. dk, under min side.

For ikke læger kontakt venligst DSFV sekretær via mail. (E-mail: sek@dsfv.dk)


Ordinær generalforsamling


Kære medlemmer af DSFV

Hermed indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Dansk Selskab for Vestibulogi.
Generalforsamlingen afvikles d. 8/11 2019 på Nyborg Strand iht program for årsmødet 2019.
Nedenfor ses foreløbig dagsorden.
Forslag til punkter på dagsorden skal sendes til selskabets formand senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamling.


Mvh bestyrelsenDAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.       
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (herunder reviderede vedtægter)   
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse      
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent      
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer     
6. Valg af formand (ikke på valg)      
7. Valg af øvrige medlemmer og af suppleant til bestyrelsen (2 bestyrelsesmedlemmer på valg)   
8. Valg af revisor      
9. Eventuelt