DSFV

Dansk Selskab For Vestibulogi

Dansk Selskab For Vestibulogi

Bestyrelsesmedlemmer
Formand: Jens-Jacob Mølby Henriksen.
Næstformand & sponsoransvarlig: Dan Dupont Hougaard
Kasser: Søren Hansen
Sekretær: Ann Momme Studsgaard
Webadmin.: Louise Devantier

Suppleant: Hanne Owen.