Kontingentsats 2016

Kontingentsats 2016 er fastsat til 200,- kr.

Vedtægt, paragraf 3

§ 3 Selskabets medlemskreds

Stk. 1.
Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for vestibulogi og

otoneurologi, der er medlem  af Dansk Selskab for Otolaryngologi,- Hoved,-  og

Halskirurgi.

Stk. 2.
Som ekstraordinært medlem kan optages enhver læge, der ikke er medlem af
det under stk. 1 nævnte selskab. Medlemskabet er betinget af bestyrelsens
godkendelse.

Stk. 3.
Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Jeg vil gerne indmeldes

Indsend forespørgsel om medlemsskab

Udfyld nedenstående for at søge om optagelse i Dansk Selskab for Vestibulogi. Din ansøgning bliver vurderet ud fra de bestemmelser fra vores vedtægter, der omhandler selskabets medlemskreds, paragraf 3